Mrg. Juraj Kaščák - mediátor mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Juraj Kaščák
mediátor

zapísaný v Registri mediátorov MS SR, ev. č.: 709

telefón
+421 907 033 445

e-mail
kascak@mediator-trencin.sk

kancelária
Gen. M. R. Štefánika 6670/19, 911 01 Trenčín

O mne

Právnikom som od roku 2010, kedy som skončil štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2017 som na Trnavskej univerzite v Trnave úspešne zložil rigoróznu skúšku.

Moje profesijné skúsenosti zahŕňajú prácu zmluvného právnika v súkromných spoločnostiach, zaoberajúcich sa stavebníctvom, vrátane práce na projekte výstavby obchvatu Bánoviec nad Bebravou (projekt „R2 Ruskovce – Pravotice“), ktorého hodnota bola približne osemdesiat miliónov eur a zúčastňovali sa na ňom kolegovia z Francúzska (stavbu realizovala spoločnosť Inžinierske stavby, a.s., ktorá patrí do francúzskej skupiny Colas).

Celkovo mi počas môjho doterajšieho profesionálneho života rukami prešlo viac ako sedemsto často dvojjazyčných zmlúv spolu za viac ako sto miliónov eur a stretol som sa s mnohými ľuďmi, ktorých záujmy sa líšili od záujmov môjho zamestnávateľa. Niekedy nebolo vôbec jednoduché naformulovať znenie zmluvy tak, aby boli obe strany spokojné a aby zároveň zmluva nestratila svoju základnú funkciu – nastaviť rámec korektnej spolupráce.

Prostredie tvrdého obchodu, kde mnohí zúčastnení idú za svojimi záujmami takpovediac „cez mŕtvoly“, ma naučilo mnohému, napríklad neústupčivosti v zásadných veciach, schopnosti jasne formulovať stanoviská a trvať na nich bez zbytočných emócií, či schopnosti rozoznať, kedy je dobré viesť konštruktívny dialóg a kedy je dobré neustúpiť ani o krok a ísť priamo za svojou pravdou. Zároveň mi však pomerne intenzívne chýbala možnosť naplniť to, čo by podľa môjho názoru malo byť základným poslaním právnika – prispievať k spravodlivosti vo svete.

Preto som sa rozhodol stať sa mediátorom. V roku 2013 som u spoločnosti Forum For Communication in Mediation úspešne absolvoval odbornú prípravu mediátora a som zapísaný v registri mediátorov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. V mojej praxi sa najčastejšie venujem rodinným sporom, ako sú spory, súvisiace s rozvodovým konaním (starostlivosť o deti, výživné, vysporiadanie BSM, a pod.) alebo spory o dedičstvo, riešim však aj obchodné spory a iné občianske spory (susedské spory, pohľadávky, a pod.). Napriek tomu, že vo všeobecnej rovine sa aj na mojej stránke spomínajú spotrebiteľské spory, riešeniu týchto sporov sa nevenujem.

Myslím si, že pravda nie je iba jedna a že okrem objektívnej (vonkajšej) pravdy majú ľudia často protichodné subjektívne (vnútorné) pravdy. Snaha pochopiť jeden druhého a viesť s ním konštruktívny dialóg dokážu zlepšiť spôsob vzájomnej komunikácie aj v prípadoch, keď sa zdá, že efektívna a slušná komunikácia nie je možná. Vždy sa snažím mojich klientov viesť k tomu, aby našli spoločnú reč a aby ich konflikty nemali nad nimi moc.

Nezvládnutá eskalácia konfliktov bohužiaľ často vyústi do násilia. Preto sa zároveň dlhodobo angažujem v oblasti pomoci obetiam násilia a mám skúsenosti s prácou právnika pre neziskové organizácie, poskytujúce psychologickú, sociálnu a právnu pomoc obetiam.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

Späť hore