Mrg. Juraj Kaščák - mediátor mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Juraj Kaščák
mediátor

zapísaný v Registri mediátorov MS SR, ev. č.: 709

telefón
+421 907 033 445

e-mail
kascak@mediator-trencin.sk

kancelária a korešpondenčná adresa
Pred poľom 368/12, 911 01 Trenčín

O mne

Právnikom som od roku 2010, kedy som skončil štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2017 som na Trnavskej univerzite v Trnave úspešne zložil rigoróznu skúšku.

Moje profesijné skúsenosti zahŕňajú prácu zmluvného právnika v súkromných obchodných spoločnostiach s rôznym zameraním, prácu v neziskových organizáciách, poskytujúcich pomoc obetiam násilia, či konzultačné činnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Od mája 2023 disponujem bezpečnostnou previerkou NBÚ na stupeň "Dôverné", ktorá mi umožňuje oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami tohto stupňa.

Celkovo mi počas môjho doterajšieho profesionálneho života rukami prešli stovky často dvojjazyčných zmlúv za niekoľko stoviek miliónov eur a stretol som sa s mnohými ľuďmi, ktorých záujmy sa navzájom líšili. Občas nebolo vôbec jednoduché naformulovať znenie zmluvy tak, aby boli obe strany spokojné a aby zároveň zmluva nestratila svoju základnú funkciu – nastaviť rámec korektnej spolupráce.

Prostredie tvrdého obchodu, kde mnohí zúčastnení idú za svojimi záujmami takpovediac „cez mŕtvoly“, ma naučilo mnohému, napríklad neústupčivosti v zásadných veciach, schopnosti jasne formulovať stanoviská a trvať na nich bez zbytočných emócií, či schopnosti rozoznať, kedy je dobré viesť konštruktívny dialóg a kedy je dobré neustúpiť ani o krok a ísť priamo za svojou pravdou. Zároveň mi však pomerne intenzívne chýbala možnosť naplniť to, čo by podľa môjho názoru malo byť základným poslaním právnika – prispievať k spravodlivosti vo svete.

Preto som sa rozhodol stať sa mediátorom. V roku 2013 som u spoločnosti Forum For Communication in Mediation úspešne absolvoval odbornú prípravu mediátora a som zapísaný v registri mediátorov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. V mojej praxi sa najčastejšie venujem rodinným sporom, ako sú spory, súvisiace s rozvodovým konaním (starostlivosť o deti, výživné, vysporiadanie BSM, a pod.) alebo spory o dedičstvo. Riešim však aj obchodné spory a iné občianske spory (susedské spory, pohľadávky, a pod.). Napriek tomu, že vo všeobecnej rovine sa aj na mojej stránke spomínajú spotrebiteľské spory, riešeniu týchto sporov sa nevenujem.

Myslím si, že pravda nie je iba jedna a že okrem objektívnej (vonkajšej) pravdy majú ľudia často protichodné subjektívne (vnútorné) pravdy. Snaha pochopiť jeden druhého a viesť s ním konštruktívny dialóg dokážu zlepšiť spôsob vzájomnej komunikácie aj v prípadoch, keď sa zdá, že efektívna a slušná komunikácia nie je možná. Vždy sa snažím svojich klientov viesť k tomu, aby našli spoločnú reč a aby ich konflikty nemali nad nimi moc.

Najväčšie uspokojenie pri práci mediátora pociťujem vtedy, keď moji klienti odo mňa na konci úspešnej mediácie odchádzajú spokojní a s obojstranne výhodnou dohodou vo vrecku.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

Späť hore