Mrg. Juraj Kaščák - mediátor mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Juraj Kaščák
mediátor

zapísaný v Registri mediátorov MS SR, ev. č.: 709

telefón
+421 907 033 445

e-mail
kascak@mediator-trencin.sk

kancelária a korešpondenčná adresa
Pred poľom 368/12, 911 01 Trenčín

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

Späť hore