Mrg. Juraj Kaščák - mediátor mimosúdne riešenie sporov

JUDr. Juraj Kaščák
mediátor

zapísaný v Registri mediátorov MS SR, ev. č.: 709

telefón
+421 907 033 445

e-mail
kascak@mediator-trencin.sk

kancelária a korešpondenčná adresa
Pred poľom 368/12, 911 01 Trenčín

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV MEDIÁCIOU

je neformálny, dobrovoľný a dôverný proces, v ktorom strany sporu hľadajú riešenie za pomoci odborníka–mediátora.

Ak ste unavení z dlhodobého a neriešeného konfliktu, ak cítite, že Vám tento konflikt berie energiu a radosť zo života a ak nemáte čas, chuť alebo peniaze na zdĺhavé riešenie súdnou cestou - je pravý čas vyskúšať mediáciu!

Mediácia sa úspešne používa vo všetkých medziľudských sporoch. Medzi najčastejšie riešené spory patrí rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a starostlivosť o deti po rozvode, rodinné spory, dedičské spory, susedské a občianske spory, zamestnanecké spory, spotrebiteľské spory, spory o náhradu škody a obchodné spory.

Úlohou mediátora je poskytnúť stranám kontrolovaný priestor na riešenie ich sporov a viesť strany k dosiahnutiu dohody. Úspešná mediácia prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov a otvára stranám sporu možnosť v budúcnosti priateľskejšie komunikovať.

Okrem zlepšenia vzťahov sú nezanedbateľnými výhodami mediácie úspora času a peňazí. Náklady na mediáciu sú v porovnaní so súdnym konaním minimálne a riešenie sa často podarí dosiahnuť už na druhom či treťom sedení.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

Späť hore